Działka  pokojowe na Sprzedaż

pokoje 1005m²
MAŁOPOLSKIE krakowski

275 000 PLN

Dwie Działki budowlane 2x 10arów Cholerzyn 1005 m²

275 000 PLN Negocjuj cenę >

MAŁOPOLSKIE krakowski MAPA

1/16

275 000 PLN WYŁĄCZNOŚĆ   

Dwie Działki budowlane 2x 10arów Cholerzyn gm. Liszki

Na sprzedaż dwie piękne działki budowlane + ½ udziału w drodze:
1005 m2 (nr działki 5/1) CENA: 275 000pln
1008 m2 (nr działki 5/2) CENA: 275 000pln
303 m2 dodatkowa droga dojazdowa: ½ udziału (nr działki 6/3).

Proponowane koncepcje zabudowy działek:
• Możliwość budowy jednego domu wolnostojącego na 10 arowej działce (nasza propozycja zabudowy w prezentacji) CENA: 275 000pln.
• Możliwość budowy dwóch mniejszych domów wolnostojących na 10 arowej działce (nasza propozycja zabudowy w prezentacji) CENA: 275 000PLN.
• Możliwość budowy bliźniaka na 10 arowej działce (nasza propozycja zabudowy w prezentacji) CENA: 275 000PLN.
• Lub własna koncepcja zabudowy własnego, indywidualnego projektu domu na jednej działce lub na całości 20 arów.

Działki o regularnych prostokątnych kształtach, na otwartej przestrzeni, z drogą dojazdową oraz dodatkową drogą własną (1/2 udziału) głównie dla dojazdu do działki 5/2 ale także wzdłuż działki 5/1 (zdjęcie w prezentacji).

Dla kogo:
I. Klienta indywidualnego (możliwość kupna jednej działki CENA 347 500PLN):
• Szukającego działki z koncepcją zabudowy nowoczesnego domu jednorodzinnego lub bliźniaka od 123m2 do max nawet 350m2,
• Możliwość wyboru projektu z zaprezentowanej koncepcji lub adaptacja pod indywidualne życzenie klienta,
• Media nieopodal działki, gaz w działce (obecnie realizowana budowa infrastruktury),
• Widokowa, na lekkim wzniesieniu z dala od zwartej zabudowy,
• W spokojnej, zielonej okolicy,
• W bezpośrednim otoczeniu rozległych terenów zielonych.
II. Inwestora:
• Szukającego nowoczesnej, kameralnej inwestycji max. do 750PUM,
• Możliwość wykorzystania zaproponowanych i sprawdzonych projektów i koncepcji zabudowy.

Wymiary działki:
Długość: ok 100m
Szerokość: ok 19,5m

Media:
prąd, woda, kanalizacja- nieopodal działki lub w drodze gminnej,
gaz- w działce.

Lokalizacja:
Wśród rozległych terenów zielonych, widokowa, otwarta przestrzeń, świetnie nasłoneczniona, spokojna okolica, z dobrym dojazdem do Lotniska w Balicach, Autostrady A4, centrum Krakowa.

Dojazd do:
• obwodnicy A4 w 4 minuty (2,6km)
• centrum Krakowa zajmuje około 29 minut (16km)
• lotniska Balice w ciągu 10 minut (8,2km)

W MPZP (UCHWAŁA* NR XXIX/416/2021, RADY GMINY LISZKI z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie MPZP wsi Cholerzyn - obszar 1:
Działka znajduje się w obszarze: 19MNU1

§ 38. 1. Wyznacza się TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
I USŁUGOWEJ, oznaczone na Rysunku planu symbolem 1-23MNU1, 1-11MNU2.
2. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów wymienionych w ust. 1 pod:
1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym,
2) zabudowę mieszkaniowo-usługową w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym,
3) utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i nadbudowy,
4) obiekty usługowe,
5) usługi publiczne,
6) zieleń urządzoną: zieleńce i skwery oraz zieleń o charakterze izolacyjnym.
3. Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenów wymienionych w ust. 1 pod:
1) cieki oraz rowy z obudową biologiczną,
2) budynki gospodarcze, garaże, parkingi i miejsca do parkowania,
3) obiekty małej architektury,
4) obiekty, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
4. W terenach wymienionych w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy w układzie szeregowym,
2) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy wielorodzinnej,
3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy:
a) w terenach 1-23MNU1 - 0,40,
b) w terenach 1-11MNU2 - 0,50,
4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,01,
5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:
a) w terenach 1-23MNU1, 1-7MNU2, 11MNU2 - 15%,
b) w terenach 8-10MNU2 - 30%,
6) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej w terenach 1-23MNU1
- 1000 m2
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej w terenach 1-11MNU2
- 800 m2
c) dla usług publicznych - nie określa się,
d) dla zabudowy usługowej innej niż usługi publiczne (w tym rzemiosło) - 600 m2

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego - 16 - Poz. 3943
5. Ustala się zasady kształtowania zabudowy (z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 8 oraz § 25):
1) maksymalny rzut budynku usługowego (z wyłączeniem usług publicznych) nie może przekraczać
powierzchni 600 m2
2) wysokość zabudowy:
a) dla budynków usługowych (w tym usług publicznych) - nie może przekraczać 11,0 m,
b) dla garaży - nie może przekraczać 7,0 m,
c) dla pozostałych budynków - nie może przekraczać 9,0 m,
d) dla innych obiektów budowlanych - nie określa się.


Serdecznie zapraszam do kontaktu, prezentacji nieruchomości oraz naszych koncepcji zabudowy.Pokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Cena:275 000 PLN
Waluta:PLN
Cena za m2:274 PLN
 
Numer oferty:
CRM:34964454975

Pokaż więcejmniej  

Masz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane