Działka  pokojowe na Sprzedaż

pokoje 1200m²
MAZOWIECKIE otwocki ul. Marszałka Piłsudskiego

1 450 000 PLN

Działka inwestycja PKP Józefów ul Piłsudskiego 1200 m²

1 450 000 PLN Negocjuj cenę >

MAZOWIECKIE otwocki ul. Marszałka Piłsudskiego MAPA

1/7

1 450 000 PLN WYŁĄCZNOŚĆ   

Działka 1200m2 położona jest w głównym ciągu komunikacyjnym. W sąsiedztwie działki znajduje się stacja PKP Michalin, pawilony handlowe oraz wyższa szkoła, co skutkuje dużym przepływem potencjalnych klientów. Miejsce świetnie widoczne z dwóch kierunków: do Warszawy i w kierunku Otwocka. Zdjęcia w ofercie przedstawiają koncepcyjną zabudowę działki.

Możliwość zabudowy:
#dopuszcza się realizację budynków i segmentów mieszkalnych, usługowych i mieszanych, tj. mieszkalno-usługowych,
#wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne + poddasze użytkowe (11m dla budynków mieszkalnych i 12m dla usługowych),
#wskaźnik intensywności zabudowy 0,8
#30% wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej,
#nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 7m od linii rozgraniczającej z ulicą,
#ustala się utworzenie pierzei usługowych od strony ulicy na odcinkach wyznaczonych na rysunku planu, w związku z tym:
- od strony ulicy na wyznaczonych odcinkach dopuszcza się realizację wyłącznie budynków usługowych lub mieszkalno-usługowych z lokalami usługowymi co najmniej na poziomie parteru,
- nakazuje się lokalizowanie wejść do lokali usługowych od strony ulicy,
- wysokość budynków tworzących pierzeje nie niższa niż 2 kondygnacje nadziemne, przy czym dopuszcza się drugą kondygnację jako poddasze użytkowe,
#dopuszcza się realizację zabudowy gospodarczej i garażowej , lecz wyłącznie dla budynków mieszkalnych , mieszkalno-usługowych lub usługowych,
#% zabudowy maksymalnie 40% przy 2 kondygnacjach (960m2/2) lub maksymalnie 31% przy 2 kondygnacjach i poddaszu użytkowym (960m2/2,6),
#ilość miejsc parkingowych -realna ilość to 12 lecz niezbędne wykonanie ich w technologii ażurowej by zachować powierzchnię biologicznie czynną.

Sprzedaje osoba fizyczna. Serdecznie zapraszam.
EKSTRA OFERTA DOCHODOWA, LOKALIZACJA!!!!!!!!!!!!!Pokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Cena:1 450 000 PLN
Waluta:PLN
Cena za m2:1 208 PLN
 
Numer oferty:
CRM:34964458718

Pokaż więcejmniej  

Masz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane