Działka  pokojowe na Sprzedaż

pokoje 1210m²
WIELKOPOLSKIE poznański

278 300 PLN

Działka inwestycyjna, usługowo-mieszkaniowa 1210 m²

278 300 PLN Negocjuj cenę >

WIELKOPOLSKIE poznański MAPA

1/9

278 300 PLN WYŁĄCZNOŚĆ   

Polecam na sprzedaż działkę usługowo-mieszkaniową.
Doskonała lokalizacja na handel/usługi/magazyny z możliwością postawienia budynku mieszkalnego dla właściciela prowadzonej działalności.
Idealne miejsce na żłobek, przedszkole, warsztat samochodowy.
Działka o powierzchni 1210 m² położona w Kostrzynie Wielkopolskim w dzielnicy Andrzejewo po południowej stronie linii kolejowej.
W odległości 200 m przejście podziemne do stacji kolejowej Kostrzyn Wielkopolski usytuowanej na linii kolejowej z Berlina, przez Poznań do Warszawy.
W odległości około 450 m tunel podziemny pod torami kolejowymi łączący część południową z północną częścią Kostrzyna - łatwy dojazd do krajowej trasy 92 i trasy S5.
Dostępne media:
• gaz, energia elektryczna w drodze
• woda, kanalizacja - możliwość doprowadzenia drogą przez gminę
Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego to tereny działalności gospodarczej oznaczone na rysunku planu symbolami AG z podstawowym przeznaczeniem pod zakłady usługowo-produkcyjne, rzemieślnicze, składy, magazyny.
Przeznaczenie dopuszczalne mogą stanowić:
• funkcja mieszkaniowa dla właściciela lub zarządcy terenu,
• usługi komercyjne,
• ulica dojazdowa KD, zgodnie z wrysowaną na rysunku planu dopuszczalną linią rozgraniczającą,
Tereny te można dzielić na mniejsze pod warunkiem zabezpieczenia szerokości frontu działki co najmniej 25 m oraz bezpośredniego wjazdu z podzielonych działek na drogę publiczną.
Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
• oprócz nieprzekraczalnej linii zabudowy ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy budynków mieszkalnych od strony kolei. Odległość linii zabudowy budynków mieszkalnych zgodnie z rysunkiem planu,
• obiekty przeznaczenia podstawowego muszą spełniać następujące warunki:
a) maksymalna wysokość zabudowy od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku do 12 m. Dopuszcza się wyższe elementy techniczne, ale nie przekraczające wysokości 50 m n.p.t.,
b) przestrzegać odległości zabudowy od przewodów infrastruktury technicznej, w tym należy zachować strefę techniczną od gazociągu, wynikające z obowiązujących przepisów,
Funkcja mieszkaniowa dla właściciela lub zarządcy terenu może być realizowana przy zachowaniu następujących warunków:
1) oprócz nieprzekraczalnej linii zabudowy ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy budynków mieszkalnych od strony kolei. Odległości linii zabudowy budynków mieszkalnych zgodnie z rysunkiem planu,
2) obiekty przeznaczenia podstawowego muszą przestrzegać odległości zabudowy od przewodów infrastruktury technicznej wynikające z obowiązujących przepisów,
3) budynki usługowe zlokalizować jako wolnostojące, jako dobudowane do budynków mieszkalnych lub na granicy działek,
4) budynki gospodarcze lub garaże zlokalizować jako wolnostojące, jako dobudowane do budynków mieszkalnych lub na granicy działek,
5) powierzchnia zabudowy działki nie może przekraczać 50 % całkowitego jej obszaru,
6) budynki mieszkalne powinny posiadać następującą formę:
a) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu od 20o do 45o kryte dachówką lub materiałem imitującym dachówkę,
b) wysokość zabudowy: maksymalna do 11,0 m od poziomu terenu do kalenicy dachu; dwie kondygnacje plus poddasze użytkowe lub nieużytkowe,
7) budynki usługowe o wysokości 1 kondygnacji plus poddasze użytkowe lub nieużytkowe z dachami nawiązującymi do dachów budynków mieszkalnych,
8) budynki gospodarcze lub garaże o maksymalnej wysokości do 6,0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu,
9) na terenie działki należy zabezpieczyć miejsca postojowe dla samochodów pracowników i klientów usług,
10) dla zagwarantowania właściwych standardów akustycznych ustala się, że dopuszczalne poziomy hałasu na terenach o których mowa w ust. 1 winny być zgodne z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Ze względu na uciążliwość linii kolejowej nowo realizowana zabudowa związana z pobytem ludzi wymaga zapewnienia izolacji akustycznej przegród w budynkach z uwzględnieniem norm z dziedziny akustyki budowlanej.
Parkowanie samochodów pracowników i klientów należy zabezpieczyć na terenie działki,
Należy dążyć do stosowania przepuszczalnych ażurowych nawierzchni dla parkingów, placów składowych w celu zmniejszenia uszczelnienia terenu,
Należy wprowadzać drzewa i krzewy na teren działki.
Polecam! Atrakcyjna działka inwestycyjna w bardzo dobrej cenie.

Pokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Cena:278 300 PLN
Waluta:PLN
Cena za m2:230 PLN
 
Numer oferty:
CRM:34964454302

Pokaż więcejmniej  

Masz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane