Działka  pokojowe na Sprzedaż

pokoje 822m²
WIELKOPOLSKIE poznański ul. Miodowa

210 000 PLN

Działka na sprzedaż-osiedle domków jednorodzinnych 822 m²

210 000 PLN Negocjuj cenę >

WIELKOPOLSKIE poznański ul. Miodowa MAPA

1/5

210 000 PLN WYŁĄCZNOŚĆ   

Na sprzedaż działka w atrakcyjnej lokalizacji o łącznej powierzchni 822 m2 z wydanymi warunkami zabudowy (pod zabudowę jednorodzinną) zlokalizowana w miejscowości Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn. 

Działka położona w malowniczej scenerii, dookoła osiedle domków jednorodzinnych oraz liczne tereny zielone. Spokojna okolica, z dala od zgiełku.

Warunki zabudowy (dz. nr ewid. 196/19)


1. Rodzaj inwestycji: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2. Linia zabudowy:
* obowiązująca linia zabudowy: w odległości 5 m od granicy z działką drogową
* pozostałe odległości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

3. Wielkość powierzchni zabudowy: max. 240 m2 - max 29,2% pow. działki,

4. Udział powierzchni biologicznie czynnej: min. 45% pow. działki,

5. Szerokość elewacji frontowej: 13,4 m z tolerancją do 20%,

6. Liczba kondygnacji: max. 2 kondygnacje nadziemne,

7. Wysokość budynku: max.  9 m do kalenicy,

8. Wysokość górnych krawędzi elewacji frontowych budynku: max. 5 m od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku,

9. Geometria dachu: dach stromy wielospadowy- kopertowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 20 do 45 stopni

10. Ustalenia dot. infrastruktury technicznej:
* zaopatrzenie w wodę: projektowanym przyłączem z sieci wodociągowej (wydana opinia o możliwości dostawy wody),
* zaopatrzenie w energię elektryczną: przyłączem z sieci elektroenergetycznej (wydane zapewnienie dostaw energii elektrycznej),
* odprowadzanie ścieków: do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej do szczelnego zbiornika bezodpływowego, 
*zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych: zagospodarowanie na terenie działki,

11. Miejsca parkingowe: min. 2 miejsca postojowe,

12. Obsługa komunikacyjna: zjazd z drogi powiatowej poprzez ul. Miodową.

13. Kierunek świata: wschód

14. Rodzaj ogrodzenia: siatka ogrodzeniowa na tylnej części działki

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

Pokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Cena:210 000 PLN
Waluta:PLN
Cena za m2:255 PLN
 
Numer oferty:
CRM:34964445589

Pokaż więcejmniej  

Masz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane