Działka  pokojowe na Sprzedaż

pokoje 28700m²
ŁÓDZKIE tomaszowski ul. Słoneczna

1 500 000 PLN

Działka na sprzedaż Słoneczna, Łaznowska Wola 28700 m²

1 500 000 PLN Negocjuj cenę >

ŁÓDZKIE tomaszowski ul. Słoneczna MAPA

1/7

1 500 000 PLN WYŁĄCZNOŚĆ   

Na sprzedaż duża działka inwestycyjna produkcyjno- usługowa określona w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokiciny jako TERENY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ z dopuszczeniem działalności górniczej (PU-G). Teren nieruchomości jest płaski, rolno - leśny. 

Oferta składa się z dwóch nieruchomości tj. dz. nr ew. 157/2 oraz 282/1 obr. Łaznowska Wola, gm. Rokiciny.
Łączna powierzchnia działek to ok. 28,7 ha 

W drodze znajduje się woda i prąd.

W terenach PU-G określa się możliwość lokalizowania:
a) produkcji, usług,
b) produkcji rolniczej - poza chowem lub hodowlą zwierząt,
c) gospodarki odpadami (poza składowaniem i termicznym przetwarzaniem), gospodarki surowcami
wtórnymi, schronisk dla zwierząt (pod warunkiem spełnienia odpowiednich przepisów odrębnych),
d) nakaz wprowadzania stref zieleni izolacyjnej - wielopiętrowej w określonych terenach,
e) innego przeznaczenia, które można pogodzić z kierunkami zmian w strukturze przestrzennej,
w szczególności infrastruktury technicznej
f) w terenach PU-G dopuszcza się działalność górniczą w przypadku udokumentowania złoża;


W obszarze gminy przewiduje się inwestycje z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii (OZE):
1) określa się „obszary na których będą rozmieszczone urządzenia wytwarzające energię z OZE (odnawialnych źródeł energii) słonecznej o mocy przekraczającej 100 kW”:
a) obszary te zlokalizowane w zachodniej części gminy na terenach PG, R i niektórych PU, PU-G oraz na terenie IK,
b) dla tych obszarów strefy ochronne związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu pokrywają się z granicami obszarów.


Oferowana nieruchomość znajduje się w centrum Polski, dzięki czemu ma wygodny i szybki dojazd m. in. do:
- autostrady A1- 15 min, 15 km (zjazd Łódź- Górna)
- S8 - 20 min, 20 km (zjazd Tuszyn)

W sąsiedztwie znajdują się kopalnie piasku i żwiru.
Nasza nieruchomość wykazuje również potencjał górniczy. 


Pokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Cena:1 500 000 PLN
Waluta:PLN
Cena za m2:52 PLN
 
Numer oferty:
CRM:3497694

Pokaż więcejmniej  

Masz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane