Działka  pokojowe na Sprzedaż

pokoje 2345m²
ŚLĄSKIE zawierciański ul. Szeroka

445 550 PLN

Działka na sprzedaż Szeroka, Niegowonice 2345 m²

445 550 PLN Negocjuj cenę >

ŚLĄSKIE zawierciański ul. Szeroka MAPA

1/17

445 550 PLN WYŁĄCZNOŚĆ   


- Duża wita ok 175m2 (szerokość 12.5m x 14m długości) - idealne na duży garaż, warsztat, lub inne przeznaczenie. Solidna konstrukcja: zbrojony beton przy fundamentach, słupy metalowe.
- Stodoła ok 150m2
- Mniejsza wiata ok 100m2

Woda, i prąd w drodze.
Dojazd do działki drogą asfaltową, możliwość drugiego wjazdu na działkę dla części pierwszej widokowej.

Cicha i spokojna okolica. Idealne miejsce dla wypoczynku, domu jednorodzinnego oraz prowadzenia działalności.

Zapraszam na prezentację w wybranym terminie!

MPZP F25MN:

" 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami B1MN - B46MN, D1MN - D38MN, D41MN - D53MN, E1MN - E24MN, F1MN - F59MN, G1MN - G7MN, H1MN - H82MN, I1MN - I12MN, K1MN - K32MN, Ł1MN - Ł11MN oraz M1MN - M23MN ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie zabudowy wolnostojące i bliźniaczej;
2) uzupełniające: usługi nieuciążliwe.
2. Dla terenów, o których mowa w ust 1, ustala się możliwość realizacji przeznaczenia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 30% powierzchni przeznaczonej pod przeznaczenie podstawowe na danej działce.
3. Dopuszcza się realizację przeznaczenia uzupełniającego jako wbudowanego w budynki przeznaczenia podstawowego lub w formie samodzielnych budynków.
4. Dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na zamieszkanie zbiorowe.
5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zasady zagospodarowania terenu:
1) wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 0,6;
2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 45% powierzchni działki;
3) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki;
4) maksymalną wysokość zabudowy nie większą niż 12 m;
5) geometrię dachu:
a) dachy o kącie nachylenia głównych połaci nie większym niż 45°,
b) dla dachów o kącie nachylenia głównych połaci większym niż 20° ustala się obowiązek zachowania jednakowych spadków głównych połaci."Pokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Cena:445 550 PLN
Waluta:PLN
Cena za m2:190 PLN
 
Numer oferty:
CRM:34964454441

Pokaż więcejmniej  

Masz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane