Działka  pokojowe na Sprzedaż

pokoje 1977m²
ŚLĄSKIE cieszyński ul. Targoniny

281 000 PLN

Działka na sprzedaż Targoniny, Dzięgielów 1977 m²

281 000 PLN Negocjuj cenę >

ŚLĄSKIE cieszyński ul. Targoniny MAPA

1/9

281 000 PLN WYŁĄCZNOŚĆ   

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - oznaczenie 24MN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Od południowej strony działki istnieje nieprzekraczalna linia zabudowy ok 10m, od zachodu zaś około 7m.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1MN do 54MN ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego - 10 - Poz. 4883
b) istniejąca zabudowa zagrodowa;
2) przeznaczenie uzupełniające, z zastrzeżeniem ustaleń § 6 ust. 2:
a) usługi towarzyszące,
b) drogi wewnętrzne,
c) obiekty małej architektury;
3) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynki mieszkalne - 11,0 m,
b) budynki usługowe - 8,0 m,
c) budynki gospodarcze w zabudowie zagrodowej - 11,0 m,
d) budynki i budowle związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego - 15,0 m,
e) inne budynki - 5,0 m,
f) budowle i obiekty małej architektury - 4,0 m;
4) geometria dachów:
a) budynków mieszkalnych dwu i wielopołaciowe o kącie nachylenia od 30 do 45 stopni,
b) innych budynków płaskie, dwu i wielopołaciowe o kącie nachylenia od 20 do 45 stopni;
5) wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej - maksymalnie 0,50
6) intensywność zabudowy: minimalna - 0,001, maksymalna - 0,70;
7) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej - 40%;Pokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Cena:281 000 PLN
Waluta:PLN
Cena za m2:142 PLN
 
Numer oferty:
CRM:34964441713

Pokaż więcejmniej  

Masz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane