Działka  pokojowe na Sprzedaż

pokoje 6622m²
MAŁOPOLSKIE nowotarski

80 000 PLN

Działka wysoko w górach ! 6622 m²

80 000 PLN Negocjuj cenę >

MAŁOPOLSKIE nowotarski MAPA

1/3

80 000 PLN WYŁĄCZNOŚĆ

Poszukujesz lokaty kapitału? przy dzisiejszej inflacji działki są jedną z najlepszych form
zabezpieczenia naszych pieniędzy.
Mam dla Ciebie 66ar w genialnej cenie !
wysoko w górach, spokojna okolica, blisko Rabka-Zdrój, blisko Nowy Targ.

Działka zlokalizowana w Sieniawie, rejon Ferkówka, gmina Raba Wyżna.
Brak prawnego dojazdu do działki.


Powierzchnia całkowita: 6622m2
Cena działki: 80 000 zł
Nr ewid. 1182/2
możliwość dokupienia działek 1230/1, 1230/2, 1228/1, 1227, 1229/3 łącznie za cenę 200 000 zł


Parcela nachylona, w kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach: szerokość ok. 78m. długość ok 113m.
Media:
-prąd w odległości ok 120m.


Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość leży w terenie
oznaczonym symbolem ZN- Tereny zieleni nie urządzonej.

Wyznacza się obszary zieleni nie urządzonej, o szczególnym znaczeniu przyrodniczym oznaczone na rysunku planu symbolem ZN, pełniące ważną rolę połączeń w systemie
węzłów i korytarzy ekologicznych. Są to najczęściej tereny
otwarte niezainwestowane, tylko częściowo użytkowane
rolniczo jako łąki i pastwiska położone np. wzdłuż cieków
wodnych, obejmujące zalesienia i zakrzewienia śródpolne,
pełniące funkcję izolacyjną ochronną itp. W celu ochrony
tych obszarów wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych w terenach tego użytkowania.
2. Jako użytkowanie dopuszczalne na określonych w ust. 1 terenach ustala się możliwość:
1) realizacji dolesień,
2) realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
3) utrzymania istniejących budynków mieszkaniowych i usługowych oraz dopuszcza się możliwość polepszenia standardów wyposażenia obiektu poprzez ich rozbudowę
lub wymianę z zachowaniem rygorów jakie obowiązują
dla zabudowy określonych w § 6 i 7.
3. Warunkiem lokalizacji urządzeń w ramach użytkowania dopuszczalnego, o którym mowa w ust. 2 jest dostosowanie
charakteru i wymogów do użytkowania podstawowego


Zapraszam do obejrzenia działki!!!Pokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Cena:80 000 PLN
Waluta:PLN
Cena za m2:12 PLN
 
Numer oferty:
CRM:1343119

Pokaż więcejmniej  

Tagi

Masz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane