Działka  pokojowe na Sprzedaż

pokoje 2500m²
WIELKOPOLSKIE poznański

875 000 PLN

Działka Złotkowo (Suchy Las), Kwadrat 2500 m²

875 000 PLN Negocjuj cenę >

WIELKOPOLSKIE poznański MAPA

1/3

875 000 PLN WYŁĄCZNOŚĆ   

Dzień dobry!
Zapraszam do zapoznania się z ofertą sprzedaży działki budowlanej w Złotkowie, gmina Suchy Las, o powierzchni 1100 m2, przy drodze szybkiego ruchu S11 z świetnym dojazdem do Poznania oraz Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

LOKALIZACJA

Złotkowo to świetna lokalizacja na Twój wymarzony dom. Zaledwie 10 min drogi do Poznania oraz 2 min do drogi S11, którą sprawnie dojedziesz w inne części miasta, 
Tak dobrze zlokalizowana działka to świetne miejsce wypadowe na dalsze wyjazdy. 
Działka znajduje się przy ul. Żelaznej i Platynowej. Numer działki 3/27.

Istotnym elementem jest sąsiedztwo Rezerwatu Przyrody Gogulec. To wielka przestrzeń lasu i terenów zielonych, do których z działki jest zaledwie kilka kroków. Gwarantuje piękne szlaki spacerowe oraz miejsce do aktywnego wypoczynku dzięki rozbudowanym ścieżkom rowerowym i trasom biegowym.

W najbliższym otoczeniu znajdują się:
• Przystanem autobusowy - 900 m
• Stacja kolejowa Złotkowo - 1000  m
• Przedszkole - 3900 m
• Rondo Obornickie - 10 km
• Rezerwat Przyrody Gogulec - 50 m

MEDIA 
W działce:
- prąd
- woda 
W drodze: 
- telekomunikacja
- gaz

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego, Uchwała Nr XL/359/2009z dnia 2009-09-24:

§8. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) sytuowanie budynków z uwzględnieniem obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem oraz przepisów odrębnych;
2) w przypadku lokalizowania budynku wzdłuż nieprzekraczalnej linii zabudowy wycofanie budynku nie może przekraczać 5 m od tej linii;
3) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym i bliźniaczym z zastrzeżeniem pkt 4 i § 18 ust. 2 pkt 5, przy czym zarówno budynki wolnostojące jak i każdy z dwóch segmentów bliźniaka - wyłącznie jako jednomieszkaniowe;
4) na terenach 1MN, 2MN i 4MN lokalizacja wyłącznie zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej;
5) lokalizacja na działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego, z dopuszczeniem jednego budynku garażowego albo gospodarczego;
6) maksymalna powierzchnia zabudowy - 25% powierzchni działki w przypadku zabudowy w układzie wolnostojącym;
7) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30% powierzchni działki w przypadku zabudowy w układzie bliźniaczym;
8) minimalna powierzchnia zieleni - 40% powierzchni działki;
9) obowiązek zachowania istniejących, nie kolidujących z zabudową, zadrzewień na terenie 1MN, 2MN i 4MN, przy wliczeniu ich powierzchni, do ustalonej w pkt 8, minimalnej powierzchni zieleni działki;
10) maksymalna wysokość budynków:
a) mieszkalnych - 9,50 m.,
b) garażowych i gospodarczych - 4,80 m;
11) dla głównych połaci dachowych budynków mieszkalnych stosowanie dachów stromych;
12) pokrycie dachu stromego - dachówka lub materiał dachówko podobny o następującej kolorystyce: czerwony, brązowy lub grafitowy wraz z odcieniami;
13) wysokość ogrodzenia:
a) dla działek od strony terenów dróg publicznych, dojazdów i dojść - nie więcej niż 1,50 m, w tym w części powyżej wysokości 0,40 m wyłącznie ogrodzenia ażurowe, uzupełnione pnączami lub żywopłotem,
b) nie wymienionego w lit. a - nie więcej niż 1,80 m;
14) minimalną szerokość frontu działki od strony drogi publicznej dla:
a) zabudowy bliźniaczej - 16 m,
b) zabudowy wolnostojącej - 22 m;
15) podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż:
a) 1000 m² - dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej,
b) 600 m² - dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej;
16) nakaz zapewnienia stanowisk postojowych zgodnie z §17 pkt 7;
17) obsługa komunikacyjna z terenów przyległych dróg publicznych lub z dróg wewnętrznych;
18) dopuszczenie umieszczenia na elewacji budynku, na wysokości kondygnacji parteru, szyldów o powierzchni łącznej do 2 m² oraz tablic informacyjnych;
19) dla istniejących, w granicach terenów mieszkaniowych, budynków o funkcji działalności gospodarczej ustala się zakaz rozbudowy oraz nakaz ograniczenia do granic działki jakichkolwiek emisji szkodliwych i uciążliwych;
20) dopuszcza się możliwość zmiany układu granic i powierzchni działek, które na rysunku planu mają charakter postulowany, pod warunkiem uwzględnienia zasad podziału określonych w pkt 14 i 15;
21) dopuszczenie geodezyjnego wydzielania dróg wewnętrznych innych niż określone w §3 pkt 4, lit. b, o minimalnej szerokości:
a) 5 m. - gdy droga stanowi dojazd do maksimum 4 działek,
b) 8 m. - gdy droga stanowi dojazd do więcej niż 4 działek, przy czym budynek mieszkalny nie może być zlokalizowany bliżej niż 4 m od wyznaczonej drogi wewnętrznej.


Pokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Cena:875 000 PLN
Waluta:PLN
Cena za m2:350 PLN
 
Numer oferty:
CRM:34964439216

Pokaż więcejmniej  

Masz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane