Lokal użytkowy  pokojowe na Sprzedaż

36 pokoje 1671m²
MAŁOPOLSKIE nowotarski ul. Świętej Rozalii

7 900 000 PLN

Pensjonat H.A.T.A. w Niedzicy - sprzedaż 1671 m²

7 900 000 PLN Negocjuj cenę >

MAŁOPOLSKIE nowotarski ul. Świętej Rozalii MAPA

1/11

7 900 000 PLN WYŁĄCZNOŚĆ   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Mam przyjemność przedstawić ofertę sprzedaży Pensjonatu o nazwie H.A.T.A.
Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Niedzica na ul. Św. Rozalii w odległości ok. 500 metrów od centrum wsi oraz ok. 3 km. od Zamku w Niedzicy!
Cieszy się od wielu lat stałą grupą klientów oraz biur turystycznych.


OKOLICA oraz ATRAKCJE;

-Niedzica,
-Jezioro Czorsztyńskie:
-Spisz i okolice Zamek "Dunajec" w Niedzicy i ruiny zamku w Czorsztynie
-Zapora wodna w Niedzicy Zamek
-Rejs "Białą Damą", "Harnasiem" po Jeziorze Czorsztyńskim
-Kąpiel na plaży "Zamajerza" przy zamku
-Muzealny Zespół Zamkowy w Niedzicy
-Trzy Korony

Sport i rekreacja;

500m - sala gimnastyczna, hala sportowa przy Zespole Szkół w Niedzicy
1km - kort tenisowy w Hotelu Pienin
4km - wyciągi narciarskie orczykowe "Polana Sosny"
4km - wypożyczalnia sprzętu zimowego na Polanie Sosny
3km - wypożyczalnia łodzi żaglowych, wypożyczalnia łodzi wiosłowych w Niedzicy Zamek
3km - wypożyczalnia rowerów wodnych, kajaków w Niedzicy Zamek
3km - wypożyczalnia desek do windsurfingu w Niedzicy Zamek


PUM oraz POWIERZCHNIA DZIAŁEK :


Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Niedzica na ul. Św. Rozalii. Nieruchomość została oznaczona w ewidencji gruntów jako działki ewid. nr 160/6, 160/7, 4413/2 o łącznej powierzchni 6580 m2.
Nieruchomość została zabudowana budynkiem pensjonatu o powierzchni użytkowej 1441,10 m2, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 230,39 m2, dwoma budynkami gospodarczymi oraz wiatą.

Wg. ustaleń planu teren na którym znajduje się nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży oznaczony został częściowo jako RM teren zabudowy zagrodowej, częściowo jako MP teren zabudowy pensjonatowej oraz częściowo jako KS teren parkingów i częściowo jako teren dróg.


PENSJONAT:

działający nieprzerwanie od 2002 roku z wypracowanaą bazą klientów oraz rezerwacjami z wyprzedzeniem rocznym na imprezy okolicznościowe, zielone szkoły, obozy sportowe!

W budynku znajduje się 36 pokoi gościnnych na 130 miejsc noclegowych. Każdy pokój wyposażony został w łazienkę z WC. Dodatkowo w pensjonacie prowadzona jest kuchnia obsługująca gości pensjonatu oraz klientów zewnętrznych poprzez usługi cateringowe.
W pensjonacie organizowane są również imprezy okolicznościowe m.in. komunie.


ŻRÓDŁO DOCHODU JEST:

-130 miejsc noclegowych.

-usługi cateringowe w ramach których wydawane jest ok. 80 obiadów dziennie

-organizacja ok. 30 imprez okolicznościowych

-wypożyczalnia rowerówPrzedsiębiorstwo zorganizowane sprzedawane z pełną bazą klientów oraz opieką właścicieli w płynnym przejęciu obiektu oraz kontaktów.


Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz do współpracy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EXCLUSIVE OFFER - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I am pleased to present the sale offer of the HATA Guesthouse
The property is located in Niedzica at ul. St. Rozalia, approx. 500 meters from the center of the village and approx. 3 km. from the Castle in Niedzica!
For many years, it has been enjoying a regular group of clients and tourist offices.


THE NEIGHBORHOOD and ATTRACTIONS;

-Niedzica Castle,
- Czorsztyn Lake:
-Spisz region and its surroundings The "Dunajec" Castle in Niedzica and the ruins of the castle in Czorsztyn
- The dam in Niedzica Zamek
- "White Lady" and "Harnasie" cruise on the Czorsztyn Lake
-Bath on the beach of "Zamajerza" next to the castle
-Museum Castle Complex in Niedzica
-Three Crowns montain

Sport and Recreation;

500m - gymnasium, sports hall at the School Complex in Niedzica
1 km - tennis court at the Pienin Hotel
4 km - T-bar ski lifts "Polana Sosny"
4 km - winter equipment rental in Polana Sosny
3km - sailing boat rental, rowing boat rental in Niedzica Zamek
3 km - pedal boat and canoe rental in Niedzica Zamek
3 km - windsurfing board rental in Niedzica Zamek


PUM and PLOT AREA:


Developed land property located in Niedzica at ul. St. Rozalia. The property was marked in the land register as plots of registry no. 160/6, 160/7, 4413/2 with a total area of 6,580 m2.
The property was developed with a guest house with a usable area of 1,441.10 m2, a single-family residential building with a usable area of 230.39 m2, two outbuildings and a shelter.

According to arrangements of the plan, the area on which the real estate is the subject of sale has been marked partly as RM, farm building area, partly as MP, guest house building area and partly as KS, parking area and partly as road area.


GUESTHOUSE:

operating continuously since 2002 with a well-developed customer base and annual reservations for special events, green schools, sports camps!

The building has 36 guest rooms with 130 beds. Each room has a bathroom with toilet. In addition, the guesthouse has a kitchen that serves guests of the guesthouse and external clients through catering services.
The guest house also organizes special events.


THE SOURCE OF INCOME IS:

-130 beds

- catering services where about 80 lunches are issued a day

-organization of about 30 special events

-Bicycle RentalAn organized enterprise sold with a full customer base and the care of the owners in a smooth takeover of the facility and contacts.


I kindly invite you to contact us and to cooperate
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Я рада представить предложение о продаже гостевого дома H.A.T.A.
Имущество находится в "Niedzica" на ул. Св. Розалия, ок. 500 м от центра и ок. 3 км. из замка в "Niedzica"!
На протяжении многих лет он пользуется постоянной группой клиентов и туристических бюро.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ;


-Замок Недзица,
- Чорштынское озеро:
- Спишский регион и его окрестности Замок Дунаец в Недзице и руины замка в Чорштыне
- Плотина в Неджице Замек
- Круизы "White Lady" и "Harnasie" по Чорштынскому озеру
-Купальня на пляже "Замайерза" рядом с замком
-Музейный замковый комплекс в Недзице
- Гора Три Короны


Спорт и отдых;


500 м - гимнастический зал, спортивный зал в Школьном комплексе в Недзице
1 км - теннисный корт в отеле Pienin
4 км - бугельные подъемники "Поляна Сосны"
4 км - прокат зимнего снаряжения в Полянах Соснах
3км - прокат парусных лодок, прокат весельных лодок в Недзице Замек
3 км - прокат водных велосипедов и каноэ в Недзица-Замек
3 км - прокат досок для виндсерфинга в Недзице Замек
ПУМ и ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА:
Земельный участок под застройку, расположенный в Недзице на ул. Святая Розалия. Недвижимость была отмечена в земельной книге как земельный участок под регистрационным номером. 160/6, 160/7, 4413/2 общей площадью 6 580 м2.
Недвижимость застроена гостевым домом c площадью 1441,10 м2, одноквартирным жилым домом c площадью 230,39 м2, двумя надворными постройками и навесом.


В соответствии с планировкой, участок, на котором выставлена на продажу недвижимость, обозначен частично как РМ, участок хозяйственной постройки, частично как МП, участок гостевого дома и частично как парковка и частично как участок дороги. .ГОСТЕВОЙ ДОМ:


работает непрерывно с 2002 года с хорошо развитой клиентской базой и ежегодным бронированием для специальных мероприятий, зеленых школ, спортивных лагерей!


В здании 36 номеров на 130 мест. В каждом номере есть ванная комната с туалетом. Кроме того, в гостевом доме есть кухня, которая обслуживает гостей гостевого дома и внешних клиентов через услуги кейтеринга.
Гостевой дом также организует специальные мероприятия.ИСТОЧНИК ДОХОДА:


-130 комнат


- услуги общественного питания, где выдается около 80 обедов в день


-организация около 30 специальных мероприятий


- Прокат велосипедов
Организованное предприятие продается с полной клиентской базой и заботой владельцев.
Я любезно приглашаю вас связаться с нами и сотрудничать


Pokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Rynek:Wtórny
Cena:7 900 000 PLN
Waluta:PLN
Powierzchnia:1671 m²
Cena za m2:4 728 PLN
Stan nieruchomości:
 
Opis budynku:
Rok budowy:2002
Stan budynku:bardzo dobry
Liczba pięter:2
Winda:nie
 
Bezpieczeństwo:
Monitoring:nie
Ochrona:nie
 
Powierzchnia dodatkowa:
Balkon:nie
Komórka/Piwnica:nie
Loggia:nie
 
Numer oferty:
CRM:34964457

Pokaż więcejmniej  

Tagi

Masz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane