Działka z pięknym widokiem na Tatry, w miejscowości Wróblówka, ze świetnym dojazdem, 22 ar budowlane, 71ar rolne- świetna forma lokaty kapitału, oraz możliwości zabudowy. Działka zlokalizowana w miejscowości Wróblówka, gmina Czarny Dunajec, Złożona z trzech : 1- znajdująca się po jednej stronie drogi, oraz nr 2 i 3 znajdujące się po drugiej stronie drogi. Powierzchnia całkowita: 9313m2. Parcele płaskie z dojazdem asfaltowym, leżące przy drodze powiatowej, Media: prąd, sieć telekomunikacyjna, Wymiary: 2105/1: 7/8m x 95m 2105/3,2103/3: 11/12m x 670m Dobra komunikacja do Czarnego Dunajca, Jabłonki, Zakopanego, Nowego Targu. Nieruchomość objęta obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, Przeznaczenie terenów 14.MNU2.10 oraz 14.MNU2.6 1) zabudowy jednorodzinnej; 2) usług publicznych i komercyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 i 2; 3) budynków gospodarczych, garaży; 4) zieleni urządzonej, urządzeń sportu i rekreacji, obiektów małej architektury; 5) komunikacji kołowej i pieszej (dojazdy, zjazdy, dojścia, drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, parkingi); 6) urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania oraz warunki i standardy kształtowania zabudowy: 1) dopuszcza się wyłącznie takie rodzaje działalności usługowej, które nie są zaliczone do rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych; warunek powyższy nie dotyczy: a) przedsięwzięć istniejących w dniu wejścia w życie planu, o ile przedsięwzięcia te zrealizowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) usług publicznych, c) usług turystyki, d) infrastruktury technicznej i komunikacji (w tym dróg, parkingów); 2) wyklucza się lokalizację nowych tartaków i stolarni; 3) dopuszcza się utrzymanie i rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej, a także lokalizację nowych obiektów zabudowy zagrodowej; 4) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu dla terenów „MNU2”: a) intensywności zabudowy - od 0 do 1,6, b) powierzchni zabudowy - nie więcej niż 0,4, c) powierzchni terenu biologicznie czynnego - nie mniej niż 30%; 5) w terenach „MNU2” dopuszcza się sytuowanie budynku jednorodzinnego bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną w przypadku, gdy na sąsiedniej działce bezpośrednio przy tej granicy sytuowany jest jednocześnie drugi budynek jednorodzinny; 6) w terenach „MNU2”, w odniesieniu do budynków gospodarczych i garaży, dopuszcza się sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną, w odległości nie mniejszej niż 1,5 m lub bezpośrednio przy tej granicy; Przeznaczenie terenów objętych symbolem 14.R 1) gospodarki rolnej prowadzonej na gruntach rolnych oraz w formach dopuszczonych ustaleniami ust. 2; 2) utrzymania istniejących oraz wprowadzanie nowych zadrzewień i zakrzewień oraz trwałych użytków zielonych w terenach stanowiących obudowę biologiczną cieków wodnych i innych terenach cennych przyrodniczo; 3) funkcji rekreacyjnych w zakresie dopuszczonym ustaleniami ust. 2. 2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania: 1) ustala się zakaz wprowadzania nowej zabudowy, z wyjątkiem przypadków dopuszczonych poniżej; 2) z zastrzeżeniem ust. 5, dla istniejącej zabudowy zagrodowej ustala się możliwość jej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, a także możliwość realizacji nowych obiektów związanych z produkcją rolniczą w obrębie istniejących zagród; 3) dopuszcza się lokalizację: a) urządzeń turystycznych, jak: szlaki turystyki pieszej, rowerowej, w tym drogi rowerowe, konnej, narciarstwa biegowego, ścieżki dydaktyczne, wraz z urządzonymi punktami wypoczynku, punkty widokowe itp., b) obiektów małej architektury towarzyszących szlakom turystycznym i drogom rowerowym, c) urządzeń i obiektów gospodarki wodnej, komunikacji, infrastruktury technicznej, zbiorników retencyjnych, zbiorników przeciwpożarowych itp., d) niekubaturowych urządzeń i obiektów związanych z produkcją i infrastrukturą rolniczą, w tym płyt gnojowych, zbiorników i silosów magazynowych; 4) ustala się wskaźniki wykorzystania terenu dla zabudowy, o której mowa w pkt 2: a) intensywności zabudowy - od 0 do 1,0, b) powierzchni zabudowy - nie więcej niż 0,5, c) powierzchni terenu biologicznie czynnego - nie mniej niż 50%; Zapraszam do oglądania !!! Odległości: Czarny Dunajec 4,5km. Nowy Targ: 13km. Jabłonka: 16km. Zakopane: 30km. ", "brand": "Tur Nieruchomości", "offers": { "@type": "Offer", "url": "https://tur-nieruchomosci.pl/oferta/piekny-widok-i-do-tego-93ar-dzialki-9313-00-m2-e206912/", "priceCurrency": "PLN", "price": "520000", "priceValidUntil": "2023-01-24", "availability": "https://schema.org/InStock", "itemCondition": "https://schema.org/NewCondition" } }
Działka  pokojowe na Sprzedaż

pokoje 9313m²
MAŁOPOLSKIE nowotarski

520 000 PLN

Piękny widok i do tego 93ar działki ! 9313 m²

520 000 PLN Negocjuj cenę >

MAŁOPOLSKIE nowotarski MAPA

1/8

520 000 PLN WYŁĄCZNOŚĆ   
Działka z pięknym widokiem na Tatry, w miejscowości Wróblówka,
ze świetnym dojazdem, 22 ar budowlane, 71ar rolne- świetna forma lokaty kapitału,
oraz możliwości zabudowy.


Działka zlokalizowana w miejscowości Wróblówka, gmina Czarny Dunajec,
Złożona z trzech :
1- znajdująca się po jednej stronie drogi, oraz
nr 2 i 3 znajdujące się po drugiej stronie drogi.
Powierzchnia całkowita: 9313m2.

Parcele płaskie z dojazdem asfaltowym, leżące przy drodze powiatowej,
Media: prąd, sieć telekomunikacyjna,
Wymiary:
2105/1: 7/8m x 95m
2105/3,2103/3: 11/12m x 670m
Dobra komunikacja do Czarnego Dunajca, Jabłonki, Zakopanego, Nowego Targu.

Nieruchomość objęta obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,


Przeznaczenie terenów 14.MNU2.10 oraz 14.MNU2.6
1) zabudowy jednorodzinnej;
2) usług publicznych i komercyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 i 2;
3) budynków gospodarczych, garaży;
4) zieleni urządzonej, urządzeń sportu i rekreacji, obiektów małej architektury;
5) komunikacji kołowej i pieszej (dojazdy, zjazdy, dojścia, drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, parkingi);
6) urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania oraz warunki
i standardy kształtowania zabudowy:

1) dopuszcza się wyłącznie takie rodzaje działalności usługowej, które nie są zaliczone do rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych;
warunek powyższy nie dotyczy:
a) przedsięwzięć istniejących w dniu wejścia w życie planu, o ile przedsięwzięcia te zrealizowane zostały
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
b) usług publicznych,
c) usług turystyki,
d) infrastruktury technicznej i komunikacji (w tym dróg, parkingów);

2) wyklucza się lokalizację nowych tartaków i stolarni;

3) dopuszcza się utrzymanie i rozbudowę istniejącej zabudowy zagrodowej, a także lokalizację nowych
obiektów zabudowy zagrodowej;

4) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu dla terenów „MNU2”:
a) intensywności zabudowy - od 0 do 1,6,
b) powierzchni zabudowy - nie więcej niż 0,4,
c) powierzchni terenu biologicznie czynnego - nie mniej niż 30%;

5) w terenach „MNU2” dopuszcza się sytuowanie budynku jednorodzinnego bezpośrednio przy granicy
z sąsiednią działką budowlaną w przypadku, gdy na sąsiedniej działce bezpośrednio przy tej granicy
sytuowany jest jednocześnie drugi budynek jednorodzinny;

6) w terenach „MNU2”, w odniesieniu do budynków gospodarczych i garaży, dopuszcza się sytuowanie
budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką
budowlaną, w odległości nie mniejszej niż 1,5 m lub bezpośrednio przy tej granicy;Przeznaczenie terenów objętych symbolem 14.R

1) gospodarki rolnej prowadzonej na gruntach rolnych oraz w formach dopuszczonych ustaleniami ust. 2;
2) utrzymania istniejących oraz wprowadzanie nowych zadrzewień i zakrzewień oraz trwałych użytków
zielonych w terenach stanowiących obudowę biologiczną cieków wodnych i innych terenach cennych
przyrodniczo;
3) funkcji rekreacyjnych w zakresie dopuszczonym ustaleniami ust. 2.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) ustala się zakaz wprowadzania nowej zabudowy, z wyjątkiem przypadków dopuszczonych poniżej;
2) z zastrzeżeniem ust. 5, dla istniejącej zabudowy zagrodowej ustala się możliwość jej przebudowy,
rozbudowy i nadbudowy, a także możliwość realizacji nowych obiektów związanych z produkcją rolniczą
w obrębie istniejących zagród;
3) dopuszcza się lokalizację:
a) urządzeń turystycznych, jak: szlaki turystyki pieszej, rowerowej, w tym drogi rowerowe, konnej,
narciarstwa biegowego, ścieżki dydaktyczne, wraz z urządzonymi punktami wypoczynku, punkty
widokowe itp.,
b) obiektów małej architektury towarzyszących szlakom turystycznym i drogom rowerowym,
c) urządzeń i obiektów gospodarki wodnej, komunikacji, infrastruktury technicznej, zbiorników
retencyjnych, zbiorników przeciwpożarowych itp.,
d) niekubaturowych urządzeń i obiektów związanych z produkcją i infrastrukturą rolniczą, w tym płyt
gnojowych, zbiorników i silosów magazynowych;
4) ustala się wskaźniki wykorzystania terenu dla zabudowy, o której mowa w pkt 2:
a) intensywności zabudowy - od 0 do 1,0,
b) powierzchni zabudowy - nie więcej niż 0,5,
c) powierzchni terenu biologicznie czynnego - nie mniej niż 50%;Zapraszam do oglądania !!!
Odległości:
Czarny Dunajec 4,5km.
Nowy Targ: 13km.
Jabłonka: 16km.
Zakopane: 30km.
Pokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Cena:520 000 PLN
Waluta:PLN
Cena za m2:56 PLN
 
Numer oferty:
CRM:34961363

Pokaż więcejmniej  

Masz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane