Działka  pokojowe na Sprzedaż

pokoje 21099m²
ŁÓDZKIE zgierski

1 270 000 PLN

Rewelacyjna lokata 21099 m²

1 270 000 PLN Negocjuj cenę >

ŁÓDZKIE zgierski MAPA

1/6

1 270 000 PLN WYŁĄCZNOŚĆ

Działka o powierzchni ponad 21 000 m2, położonej w gminie Stryków, w miejscowości Dobra Nowiny. W bardzo bliskim sąsiedztwie Strykowa ( 6 km) i Łodzi (17 km). Na terenie przeznaczonym pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową jednorodzinną lub usług komercyjnych.

Działka jest nieogrodzona, wjazd na działkę z dwóch stron, obie drogi dojazdowe mają bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej. Kształt- nieregularny, złożony z 2 prostokątów. Front działki z jednej strony drogi: ok. 68 m, z drugiej strony, południowa część działki w liniach ok. 33 m + 32 m ( w tym 6 m drogi), długość działki ok. 358 m i 261 m.

Nieruchomość objęta MPZP znajduje się na terenie z symbolem R.
Dla terenu elementarnego R ustala się:
1) przeznaczenie terenów:
- uprawy polowe, jako podstawowe przeznaczenie terenu,
- zabudowę mieszkaniową zagrodową, wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą,
- sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz zbiorniki retencyjne,
2) warunki podziału terenów na działki;
- dopuszcza się wyłącznie podziały wynikające z regulacji stanu prawnego, których celem nie jest wydzielanie działek budowlanych,
- minimalna powierzchnia działki powstałej w wyniku podziału dla użytkowania zgodnego wynosi 3000 m2 ,
3) warunki zagospodarowania terenów;
- dopuszcza się sytuowanie projektowanej zabudowy zagrodowej, przy łącznym spełnieniu warunków;
- lokalizacja jednego siedliska rolnego w ramach jednego gospodarstwa rolnego o minimalnej powierzchni użytków rolnych 1 ha,
- na działce wchodzącej w skład przedmiotowego gospodarstwa rolnego, której powierzchnia jest nie mniejsza niż 2500 m² , a szerokość nie mniejsza niż 25 m, - w pasie 60 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej, dojazdowej lub drogi wewnętrznej,
- maksymalna powierzchnia zabudowy 20% powierzchni działki , ale łączna powierzchnia zabudowy nie większa niż 1200 m²,
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40%,
- zakaz ogrodzeń w bezpośrednim sąsiedztwie lasów (do 100 m) w celu uniknięcia wyizolowania powierzchni leśnych,
- dopuszcza się wyłącznie ogrodzenia ażurowe wykonane z elementów drewnianych, w formie żywopłotów lub z siatki metalowej z podmurówkami o maksymalnej wysokości 0,70 m od poziomu terenu; obowiązuje zakaz stosowania półfabrykatów żelbetowych,
- dopuszcza się lokalizację stawów realizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Działka znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, położonym na północny wschód od Łodzi, w niedalekiej odległości od największego w Europie, kompleksu leśnego - Lasu Łagiewnickiego (69,85 ha). Lokalizacja w otoczeniu rezerwatu przyrody daje nieocenione możliwości wypoczynku i aktywnego spędzania czasu na szlakach pieszych i trasach rowerowych.

Bardzo atrakcyjna lokalizacja jest ciekawą propozycja dla developerów, inwestorów mających zamiar wykorzystać położenie tej nieruchomości oraz jej sąsiedztwo. Budowa domów mieszkalnych wraz z częścią usługową może przyciągnąć wielu chętnych do zakupu. Bliskość do zjazdu na autostradę jest dodatkowym atutem.Pokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Cena:1 270 000 PLN
Waluta:PLN
Cena za m2:60 PLN
 
Numer oferty:
CRM:331631

Pokaż więcejmniej  

Tagi

Masz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane