Dom 8 pokojowe na Sprzedaż

8 pokoje 763m²
POMORSKIE Gdynia Wiczlino ul. Wacława Gierdziejewskiego

4 990 000 PLN

Rezydencja z basenem oraz pompą ciepła 763 m²

4 990 000 PLN Negocjuj cenę >

POMORSKIE Gdynia Wiczlino ul. Wacława Gierdziejewskiego MAPA

1/20

4 990 000 PLN WYŁĄCZNOŚĆ

Rezydencja z basenem oraz pompą ciepła, rekuperatorem oraz chłodzeniem pasywnym, funkcjonalny rozkład i bardzo niskie koszty utrzymania.

Dla Kogo:
Dla osób chcących mieszkać prestiżowo, luksusowo i bezpiecznie, dla klientów ceniących ciszę i spokój, a jednocześnie ceniących sobie bliskość centrum miasta. Szczególnie polecany dla wszystkich preferujących wygodny, aktywny i zdrowy styl życia. Rodzinna Rezydencja wielopokoleniowa.

Podstawowe informacje:
Budynek z 2012 roku, działka 1206 m2 (budynek zajmuje 250 m2), powierzchnia użytkowa 565 m2, powierzchnia całkowita 763 m2, 8 pokoi, 2 kuchnie i 6 łazienek, garaż na 3 samochody, osobny apartament nad garażem.
Do dyspozycji udogodnienia tj. basen z przeciwprądem, sauna sucha/mokra, sala fitness i masażu, sala kinowa HD 7.1 itd.

Rezydencja z ważnym certyfikatem energetycznym, ultra energooszczędna, której łączne miesięczne koszty utrzymania kształtują się na poziomie 1 371 zł/miesiąc (dla 5 osób).

Standard wykończenia:
Wysokiej klasy wykończenia, zabudowy, sztukaterie, granity, marmury, szlachetna stolarka wewnętrzna, wysokiej klasy okna i drzwi itd. Styl klasyczny ponadczasowy. Klimat ciepłego i przytulnego domu podkreślają 3 kominki (z rozprowadzeniem DGP).

Systemy energetyczne:
Rezydencja już na etapie koncepcji została bezkompromisowo zaprojektowana i skonfigurowana z najekonomiczniejszym obecnie systemem ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. Wiele uwagi poświęcono sprawom gospodarki energią cieplną, izolacjom i kształtowaniu zdrowego klima komfortu wewnątrz domu. Ogrzewanie i chłodzenie rezydencji odbywają się w oparciu o OZE, gruntową pompą ciepła PC pracującą w taryfie energetycznej nocnej, ogrzewanie podłogowe w całym domu.
Wentylacja mechaniczna pełna nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym rekuperatorem i modułem chłodzenia pasywnego, z poborem chłodu z pompy ciepła.
Odkurzacz centralny - dwie niezależne instalacje, z dwiema jednostkami centralnymi.
Instalacja wody użytkowej, instalacja kanalizacyjna, instalacja wody deszczowej i nawadniania. Instalacje elektryczna, kamery, oświetlenie, automatyczne bramy, sieci WLAN i multi-room.
Mikroelektrownia PV na dachu.

Lokalizacja i jej atuty:
Położenie mini osiedla i Rezydencji jest wyjątkowo atrakcyjne tj. niewielka odległość od centrum Gdyni (5 km), bezpośrednia bliskość ściany lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (80 m), świetne skomunikowanie z Gdynią (do przystanku autobusowego z 4 autobusami 120 m) i Trójmiastem (do obwodnicy 1,2 km), płaski teren, najlepsza bo IV, V i VI linia zabudowy od ul. Chwarznieńskiej.
Niewątpliwą zaletą tego miejsca jest odpowiednie sąsiedztwo tj. uporządkowana, jednolita i ponadczasowo tradycyjna architektura we wszystkich sąsiednich budynkach.


Opis Rezydencji:
Rezydencja posiada dwa poziomy oraz podpiwniczenie.

Budynek inteligentny - podstawowe systemy energetyki domu tj. pompa ciepła, system grzewczy FMS, system wentylacji mechanicznej domu oraz system basenowy są w pełni zautomatyzowane i sterowane z poziomu pulpitu domowego komputera PC, poprzez sieć WLAN.

Kondygnacja na parterze, tzw."0", która liczy 126 m2 + powierzchnie socjalne 62 m2. W części tej znajduje się obszerny salon, podzielony na trzy strefy tj. jadalną, balową oraz kominkową, a całość liczy 71 m2. Z każdej strefy salonu mamy wyjście na piękny ogród znajdujący się od strony południowo-zachodniej. Ergonomiczna, obszerna kuchnia, gabinet, WC gościnny oraz przejście do 3-stanowiskowego garażu.

Kondygnacja "1" w skład której wchodzą 4 sypialnie (jedna z garderobą i salonem kąpielowym) oraz łazienka ogólna.

Kondygnacja "-1", podpiwniczenie, w którym znajduje się serce Rezydencji oraz luksusowe udogodnienia dla mieszkańców tj. SPA składające się z salonu z basenem, sali fitness, sauny, łazienki i WC. Basen stale dostępny, 7x3x1,25 m głęboki, posiadający tzw. przeciwprąd i przykrywany termo kurtyną, sala fitness i masażu, dwu funkcyjna sauna 5-osobowa, łazienka z WC.
Wyposażenie oraz rozwiązania techniczno-energetyczne SPA opisane są osobno.

• Duża sala kinowo-odsłuchowa HD 7.1, profesjonalnie urządzona, wytłumiona i nastrojona akustycznie, z stuningowaną reverberacją.

• Maszynownia, w której znajduje się urządzenie centralne grzewcze rezydencji tj. pompa ciepła z modułem chłodzenia, zbiornik CWU 500l, centrala rekuperacyjna, centrala basenowa, filtry i zmiękczacz wody oraz układy automatyki energetyki domowej, wentylacji, termiki i septyki basenu. Wyposażenie oraz rozwiązania techniczno-energetyczne maszynowni opisane są osobno.

• Pomieszczenie buforowni, piwniczka na wina oraz WC dla Gości.

• Na poziomie "1" nad garażem, znajduje się osobny apartament 2 pokojowy, ok. 70 m2 (po podłodze), z kuchnią i łazienką, z przeznaczeniem na biuro, dla służby itp.

Informacje finansowe:
Całkowity koszt roczny utrzymania rezydencji zamieszkałej przez 5 osób tj. koszt: zużytej energii elektrycznej w taryfie Energa GW12 10 500 zł/rok, zużytej wody i kanalizacji 3 500 zł/rok, chemii basenowej 1 200 zł/rok, podatek od nieruchomości 1 250 zł/rok.
Koszt roczny całkowity utrzymania wynosi 16 450 zł/rok tj. ok. 1 371 zł/miesiąc (dane za 2019 rok).
Dodatkowo, zainstalowana na dachu mikroelektrownia PV zmniejszy łączny koszt do ok. 1 071 zł/miesiąc.
Cena 4 990 000 zł (1 140 000 Euro), cena do rozmów.
__________________________________________________________________________
ENG
The Residence with pool and heat pump, recuperator and passive cooling, functional layout and very low maintenance cost.

To Whom The Residence is dedicated.
For those who want to live prestigiously and luxuriously, for customers who appreciate peace and quietness, while also expecting the nearness of the city center. Especially recommended to everyone who prefers a comfortable, active and healthy lifestyle. Family Residence.

Basic information.
The building built in a year 2012, plot size 1206 m2 (the building occupies 250 m2), living area 565 m2, total area 763 m2, 8 rooms, 2 kitchens and 6 bathrooms, garage for 3 cars, separate apartment above the garage. Luxury facilities include swimming pool with counter stream, dry/wet sauna, fitness and massage room, media room HD 7.1, etc. Residence with an Energy Performance Certificate
valid, ultra energy saving object, total monthly maintenance cost at arr. 1 371 PLN/month (for 5 people).

Finishing Standard.
High-class finishing, granite, marbles, wooden floors, noble style doors and internal woodwork, high class windows and pure wood doors, etc. A classic, timeless style. The climate of a warm and cozy home is emphasized by three fireplaces (with warm air distribution of DGP).

Energy systems.
At the concept stage of the Residence building, it was with no compromise designed with the most economic and efficient energy system of heating, cooling and ventilation. A lot of attention was payed to a house energy management, insulation and giving a healthy air climate and comfort inside. Heating and cooling of the Residence is based on RE (renewable energy), a ground-based PC heat pump operating in the night energy tariff mainly, floor heating in the entire house. Full in/out ventilation, with a highly-efficient recuperator and a passive cooling module, with coolant extraction from the heat pump. Central vacuum cleaner - two independent installations, with two central units.
Drinking water installation, sewage system, rainwater and irrigation installation. Electrical installations, cameras, lighting, automatic gates, WLAN and multi-room. PV micro power plant on the roof.

Location.
The location of the the Residence is exceptionally attractive, i.e. among other similiar classic houses, small distance from the center of Gdynia (5 km), close proximity to the forest threshold of the Tri-City Landscape Park (80 m), excellent communication with Gdynia (120m to the bus stop with 4 bus lines) and Tricity (up to beltway 1.2 km), flat plot area, the IV, V and VIth building line from the Chwarznieńska street. The undoubted advantage of this place is the right neighborhood, i.e. orderly, uniform and timeless traditional architecture in all neighboring buildings.

Description of the Residence.
The residence has two levels plus a basement. Smart building - basic house energy systems, i.e. heat pump, FMS (floor management system) heating system, mechanical ventilation system and swimming pool maintenance systems are fully automated and controlled from the PC level via WLAN.

The ground floor, so-called "0", which has 126 m2 + social area 62 m2. In this part there is a spacious living room, splited into three zones, i.e. dining, ball and fireplace zone, as the whole it has 71 m2. It is worth emphasizing that from each zone we have a direct exit to a beautiful garden located on the south-west side. Vast and very ergonomic kitchen, office, Guest toilet and a 3-car garage.

The "1" floor consists of 4 bedrooms (master bedroom with dressing room and bath room) and a bathroom. The "-1" floor, a basement in which the heart of the Residence is located as well as luxurious facilities for residents, i.e. SPA consisting of a swimming pool hall, fitness room, sauna, bathroom and toilet. The pool is full year available, 7x3x1,25 m deep, with so-called counter-stream and is covered with thermo-curtain, fitness and massage room, dry/wet 5-seat sauna, a bathroom with WC. SPA equipment and technical-energy solutions are described separately.

• Large screen full HD picture&sound 7.1 cinema/listening room, professionally furnished, damped and acoustically tuned, with tuned reverberation.

• Engine room where the central heating unit of the residence is located, i.e. a heat pump with cooling module, 500l WW tank, recuperation central unit, swimming pool central unit, filters and water softener, as well as home automation, ventilation, pool water filtering and septic unit. The equipment and technical and energy solutions of the engine room are described separately.

• Buffer room, wine cellar and WC for Guests.

• At level "1" above the garage, there is a separate 2-room apartment, approx. 70 m2 (floor area), with kitchen and bathroom, e.g. for office, service, etc.

Residence maintenance financial information.
The total annual maintainance cost of the residence, i.e. the cost of: electricity consumed in the Energa GW12 tariff PLN 10 500 (2 453 Euro)/year, water and sewage system PLN 3 500 (818 Euro)/year, pool septic PLN 1 200 (280 Euro)/year, estate tax PLN 1 250 (292 Euro)/year.
Total annual maintainance cost is PLN 16 450 (3,843 Euro)/year, so that is approximately PLN 1 371 (320 Euro)/month (2019 data).
In addition, the roof mounted PV micro power plant will reduce monthly maintenance cost to PLN 1 071 (250 Euro)/month.

Price 4 990 000 PLN (1 140 000 Euro), price can be subject to considerations.


Pokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Rynek:Wtórny
Cena:4 990 000 PLN
Waluta:PLN
Cena za m2:6 540 PLN
Liczba pokoi:8
 
Standard domu:
Stan budynku:idealny
Rok budowy:2012
 
Bezpieczeństwo:
Monitoring:nie
Teren strzeżony:nie
 
Media:
Rodzaj ogrzewania:Pompa ciepła
 
Pomieszczenia i pokoje:
Typ kuchni:Z oknem
 
Numer oferty:
CRM:322253

Pokaż więcejmniej  

Tagi

Masz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane