Działka  pokojowe na Sprzedaż

pokoje 238259m²
ŁÓDZKIE piotrkowski

3 800 000 PLN

Teren przemysłowy w odległości 1km od A1 238259 m²

3 800 000 PLN Negocjuj cenę >

ŁÓDZKIE piotrkowski MAPA

1/7

3 800 000 PLN WYŁĄCZNOŚĆ   

Na sprzedaż grunt produkcyjno-usługowy o powierzchni około 24 ha (238 259 mkw) zlokalizowany na dawnych zakładach przemysłowych „ORGANIKA” w odległości 1 kilometra w liniii prostej od autostrady bursztynowej A1 (około 12 km do wjazdu na węzeł na autostradę). 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jako PA

Tereny produkcyjno-usługowe o niskiej intensywności


Przeznaczenie podstawowe/wiodące:

-obiekty produkcyjne, składy oraz magazyny.

Przeznaczenie dopuszczalne:

-zabudowa usługowa
-zabudowa związana z obsługą rolnictwa i z przetwórstwem artykułów spożywczych
-zieleń izolacyjna
-zabudowa mieszkaniowa dla właścicieli obiektów produkcyjnych/usługowych

Wskaźniki:

-intensywność zabudowy od 0,01 do 2,5
-maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki 70%
-minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 10%
-maksymalna wysokość zabudowy 18 metrów

Wytyczne dotyczące zagospodarowania:

-zakaz lokalizacji funkcji związanych z hodowlą i ubojem zwierząt
-na oznaczonych na rysunku studium obszarach dopuszcza się rozmieszczenie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz ze strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.
-zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących: potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz zawsze znacząco oddziaływać na środowisko których oddziaływanie wykraczałoby znacząco poza granice administracyjne gminy.

Obecnie są to tereny wymagające rekultywacji*
Działania rekultywacyjne powinny być prowadzone w oparciu o dokumentację specjalistyczną uzgodnioną ze służbą ochrony środowiska zgodnie z wydanymi koncesjami oraz przepisami szczególnymi. Rekultywacja musi zrekompensować straty jakie poniosło środowisko naturalne a rodzaj rekultywacji powinien być wykonany zgodnie z miejscowymi potrzebami, w dostosowaniu do warunków lokalnych środowiska jak i spełniających zapotrzebowanie miejscowej społeczności.

Teren uzbrojony w linie średniego napięcia 2eS 2x15 kV
Została wydana opinia środowiskowa do promesy odbioru prądu pod farmę fotowoltaiczną - 4 MW aby uzyskać większą moc niezbędna jest budowa podstacji. 

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnegoPokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Cena:3 800 000 PLN
Waluta:PLN
Cena za m2:16 PLN
 
Numer oferty:
CRM:3495302

Pokaż więcejmniej  

Masz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane