Działka  pokojowe na Sprzedaż

pokoje 10500m²
LUBELSKIE lubelski

500 000 PLN

Działka z budynkami gospodarczymi Biskupie Kolonia 10500 m²

500 000 PLN Negocjuj cenę >

LUBELSKIE lubelski MAPA

1/3

500 000 PLN WYŁĄCZNOŚĆ   

Na sprzedaż działka o łącznej powierzchni 10500m2 położona w miejscowości Biskupie-Kolonia, bezpośrednio przy administracyjnej granicy Lublina.

Na działce znajdują się dwa duże budynki gospodarcze.


INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
- woda - z sieci wodociągowej (sieć w granicy działki)
- energia elektryczna - z sieci elektroenergetycznej
- gaz - z sieci gazowej (na działce)
- sieć telekomunikacyjna (na działce)

LOKALIZACJA:
- luźna zabudowa jednorodzinna i rolnicza
- cicha i spokojna okolica w pobliżu wielu terenów zielonych

Na prezentowanym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z częściowym oznaczeniem działki jako MR - tereny zabudowy zagrodowej

Warunki zabudowy:

2. Na terenach zabudowy zagrodowej obowiązuje:
a) wysokość całkowita budynków nie może przekraczać II kondygnacji mieszkalnych, z których II może być realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe w stromym dachu,
b) pokrycie dachem spadzistym o symetrycznym nachyleniu połaci, o spadku powyżej 300
c) wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenie - poziom podłogi parteru max. 1 m od poziomu terenu: dla zabudowy położonej na skarpach powyższy max.: poziom należy wyznaczać od wyższej rzędnej terenu.
3. Na w/w dopuszcza się:
a) możliwość realizacji dodatkowego budynku mieszkalnego dla członków rodziny,
b) doinwestowanie poszczególnych działek o brakujące elementy zagospodarowania komplementarnego (garaże, budynki gospodarcze).
c) przekształcanie siedlisk na zabudowę letniskową.
d) lokalizację obiektów usługowych, jeżeli możliwe są do zapewnienia właściwe warunki obsługi komunikacyjnej (zaopatrzenie, parkowanie),
4. Na w/w terenach ustala się:
a) optymalną wielkość działki zagrodowej 2000-2500 m2 - o ile na rysunku planu nie pokazano inaczej,
b) maksymalną powierzchnię zainwestowania - do 30% całkowitej powierzchni działki,
c) adaptację, modernizację i budowę obiektów budowlanych w granicach siedlisk,
d) zakaz lokalizacji funkcji kolidujących z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem oraz wywołujących uciążliwości wykraczające poza granicę własności,
e) wyklucza się lokalizację ferm hodowlanych mogących pogorszyć stan środowiska.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz prezentacji nieruchomości.

Pokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Cena:500 000 PLN
Waluta:PLN
Cena za m2:48 PLN
 
Numer oferty:
CRM:34964467832

Pokaż więcejmniej  

Masz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane