Biuro Nieruchomości Tur Nieruchomości

  • TNG REAL ESTATE SP. Z O.O. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000828916, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 524-289-82-08, REGON: 385580186. Kapitał zakładowy wynosi 5000,00 zł.

W czym możemy pomóc?

Nasi eksperci

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane