Działka  pokojowe na Sprzedaż

pokoje 1.5m²
Mazowieckie Otwocki Kołbiel Siwianka

209 500 PLN

Kilka działek w jednym! Okazyjna cena - Siwianka 1.5 m²

209 500 PLN Negocjuj cenę >

Mazowieckie Otwocki Kołbiel Siwianka MAPA

1/6

209 500 PLN WYŁĄCZNOŚĆ

OKAZYJNA CENA!

13,97 PLN / M2 !

Do sprzedaży działki rekreacyjne w zacisznej Siwiance, gm. Kołbiel, wraz z działką rolną i leśną na jednej księdze wieczystej! Miejscowość

Miejscowość położona malowniczo, nieopodal doliny rzeki Świder oraz rezerwatu przyrody Świder, ok. 50 km od Warszawy - z dala od miejskiego zgiełku.

Rozlokowanie działek przedstawia załączona mapa, ich "zespoły" są oznaczone wskazanymi kolorami na osobnych zdjęciach i opisane poniżej, a oznaczenie użytków dla wskazanych działek znajduje się w wypisie z rejestru gruntów. Wszystkie posiadają dostęp do chociaż jednej drogi gminnej, a ich funkcje są wskazane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Są to kolejno działki:
Oznaczone kolorem ZIELONYM
nr. 303/2 - 1500m2 - z przeznaczeniem na zabudowę zagrodową i letniskową
nr. 307/2 - 3300m2 - z przeznaczeniem na zabudowę letniskową

Obydwie te działki są położone w kompleksie terenów rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej. Przedzielone drogą widoczną na mapie. Na końcu oferty znajduje się fragment treści MPZP dla tego oznaczenia.

Oznaczone kolorem CZERWONYM
nr. 326/2 - 1800m2
nr. 345/2 - 1300m2

Działki w aktualnym planie miejscowym zostały oznaczone jako tereny leśne.

Oznaczone kolorem ŻÓŁTYM
nr. 435 - 7100m2 - z przeznaczeniem pod uprawę rolną.

Oczywiście istnieje możliwość zakupu osobnych działek po ustaleniu ceny ze stroną zbywającą. Zapraszam do złożenia oferty!


Fragment MPZP dla oznaczenia ZR

"3. Dla terenów rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej ZR ustala się: zabudowę letniskową,
- należy zachować swobodny dostęp do rzeki Świder sytuując nową zabudowę letniskową w odległości nie mniejszej niż 20 m od rzeki,
- w zespołach domków letniskowych oprócz opracowania podziału na indywidualne działki należy przewidzieć tereny wspólnego użytkowania: drogi, parkingi, dojazdy, tereny sportowe i rekreacyjne,
- powierzchnia działki letniskowej – min. 500m2,
- ustala się wprowadzenie zieleni na min. 60% powierzchni działki z wyjątkiem terenów położonych w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i jego otuliny, gdzie obowiązuje 75% powierzchni działki biologicznie czynnej,
-forma architektoniczna obiektów budowlanych winna być dostosowana do krajobrazu i wkomponowana w otaczającą przestrzeń,
- w granicach administracyjnych wsi Radachówka na wyznaczonych terenach rekreacyjnych zabudowa letniskowa jest możliwa poza terenami leśnymi,
- w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i jego otuliny obowiązują ustalenia jak w §9 pkt 3 i 4."Pokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Cena:209 500 PLN
Waluta:PLN
Powierzchnia działki:1.5
Cena za m2:14 PLN
Przeznaczenie działki:Rekreacyjna
 
Warunki zabudowy:
Plan miejscowy:nie
Warunki zabudowy:nie
 
Wygląd i kształt gruntu:
Kształt działki:Rectangle
Ukształtowanie działki:
Ogrodzenie:No
 
Numer oferty:
CRM:197/2517/OGS

Pokaż więcejmniej  

Tagi

JACEK JACKOWSKI

Doradca NieruchomościMasz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane