Działka  pokojowe na Sprzedaż

pokoje 1161m²
WIELKOPOLSKIE poznański

850 000 PLN

Działka na sprzedaż , Palędzie 1161 m²

850 000 PLN Negocjuj cenę >

WIELKOPOLSKIE poznański MAPA

1/7

850 000 PLN WYŁĄCZNOŚĆ   

Przedstawiamy unikatowy grunt z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-handlową w Palędziu tuż przy szkole, sklepie Dino, Netto oraz budynku usługowym.
Pełna dokumentacja!

Działka w planie zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XXXIV/430/17 z dnia 2017-09-25 ) jest oznaczona jako U czyli tereny usługowe.

Dla terenów 1U, 2U, 3U, 4U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa;
2) na jednej działce możliwość lokalizacji budynków usługowych oraz budynków garażowych lub gospodarczych lub gospodarczo-garażowych;
3) zakaz lokalizacji budynków handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;
4) dopuszczenie lokalizacji usług oświaty;
5) dopuszczenie lokalizacji garażu w budynku usługowym lub w formie wolno stojącej o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m²;
6) dopuszczenie lokalizacji budynku gospodarczego lub gospodarczo-garażowego w formie wolno stojącej o powierzchni zabudowy nie większej niż 50 m²;
7) zakaz lokalizacji blaszanych budynków garażowych, gospodarczych i gospodarczo-garażowych;
8) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej architektury oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
9) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 1,0 liczony jako stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej;
10) maksymalną powierzchnię zabudowy - 50% powierzchni działki;
11) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynnego - 20% powierzchni działki;
12) posadowienie posadzki parteru budynków nie wyżej niż 0,5 m nad projektowanym poziomem terenu;
13) dla budynków usługowych dachy pochyłe dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci dachowych od 25º do 45º;
14) dla pozostałych budynków dachy dowolne, przy czym przy zastosowaniu dachów pochyłych - kąt nachylenia połaci dachu od 15º do 45º;

Pokaż więcejmniej  

 
Ogólne warunki:
Cena:850 000 PLN
Waluta:PLN
Cena za m2:732 PLN
 
Numer oferty:
CRM:34964453225

Pokaż więcejmniej  

Masz pytania? Napisz!

Polecamy podobne oferty

Zapisz się na powiadomienia o podobnych ofertach

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności.

Nowe zapisy w Polityce Prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które jest stosowane od 25 maja 2018 r.

Zaawansowane