PrawoDziałalność gospodarcza w wynajmowanym mieszkaniu - co warto wiedzieć?

Działalność gospodarcza w wynajmowanym mieszkaniu – co warto wiedzieć?

Powiązane artykuły:

Współczesny świat to praca zdalna, a to oznacza, że własną działalność prowadzą m.in. graficy, programiści, tłumacze czy korektorzy. Do pracy wystarcza im laptop i dostęp do internetu, więc nic dziwnego, że wielu z nich pracuje z miejsca zamieszkania. Co robić w sytuacji, gdy chcą oni zarejestrować działalność gospodarczą w wynajmowanym mieszkaniu? Czy jest to możliwe bez zgody właściciela? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania związane z działalnością gospodarczą w wynajmowanym mieszkaniu.

Prowadzenie działalności gospodarczej w wynajmowanym mieszkaniu – czy to legalne?

W Polsce obowiązuje prawo swobody umów, a zgodnie z kodeksem cywilnym najemca jest zobowiązany do użytkowania mieszkania w sposób określony w umowie najmu. Jeśli więc w umowie najmu mieszkania nie ma informacji na temat tego, że właściciel zabrania prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym mieszkaniu, to wynika z tego, że prowadzenie działalności jest możliwe.

Trzeba jednak mieć świadomość, że kodeks cywilny mówi jednoznacznie, że wynajmowany lokal ma być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli zatem wynajmujesz mieszkanie, to jest to lokal mieszkalny i jego podstawową funkcją jest funkcja mieszkalna. W związku z tym, jeśli zdecydujesz się otworzyć w nim gabinet kosmetyczny, kancelarię prawną czy gabinet masażu, to właściciel ma pełne prawo wcześniejszego rozwiązania umowy najmu, gdyż lokal jest używany niezgodnie z przeznaczeniem.

Możesz tego uniknąć uzyskując zgodę właściciela na prowadzenie działalności w wynajmowanym mieszkaniu. Może to być zgoda właściciela na prowadzenie działalności gospodarczej zawarta od razu w umowie najmu lub w aneksie do umowy najmu, jeśli decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej podejmiesz w trakcie trwania stosunku najmu.

Wyjątkiem są sytuacje, w których prowadzenie działalności w wynajmowanym mieszkaniu nie wiąże się z przyjmowaniem klientów, rozpylaniem różnorodnych substancji czy koniecznością dostosowania mieszkania do specyficznych potrzeb z nią związanych. Bez przeszkód możesz zatem prowadzić wszelką działalność gospodarczą, która nie wymaga odwiedzin klienta, a do jej prowadzenia wystarczy Ci komputer, telefon i internet.

Czy można zarejestrować działalność gospodarczą w wynajmowanym mieszkaniu?

Zanim zaczniesz prowadzić działalność gospodarczą, to musisz ją zarejestrować. Jeśli mieszkasz w wynajmowanym lokalu, to zapewne zastanawiasz się, czy możesz podać ten adres przy rejestracji działalności gospodarczej. Przepisy mówią, że jeśli umowa najmu nie stanowi inaczej, to możliwe jest zarejestrowanie działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu. Co więcej, może się to odbyć bez zgody właściciela nieruchomości, gdyż ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy nie wymaga złożenia dokumentu potwierdzającego prawa do lokalu. Wymaga jedynie oświadczenia, że taki tytuł prawny do lokalu posiada.

Z punktu widzenia najemcy jest to rozwiązanie korzystne, ale wynajmujący powinien zadbać o stosowne zapisy umowne dotyczące kwestii działalności gospodarczej prowadzonej przez najemcę. Jeśli już wyraża on w umowie najmu zgodę na prowadzenie działalności w wynajmowanym mieszkaniu, to powinien zadbać również o to, by w umowie najmu znalazły się zapisy zobowiązujące najemcę do wyrejestrowania działalności gospodarczej z danego adresu po ustaniu stosunku najmu. Najlepiej pod rygorem kary umownej.

Jeśli najemca nie wyrejestruje działalności gospodarczej z wynajmowanego mieszkania po zakończeniu najmu, to właściciel nieruchomości ma prawo złożyć zawiadomienie do Ministra Gospodarki informując go o zaistniałej sytuacji i braku tytułu prawnego do lokalu znajdującego się w rejestrze. Po zapoznaniu się z dokumentacją Minister Gospodarki wezwie przedsiębiorcę do zmiany adresu, a jeśli on tego nie zrobi, to w drodze decyzji administracyjnej może nakazać wykreślenie go z ewidencji.

Działalność gospodarcza w wynajmowanym mieszkaniu a podatek od nieruchomości

Zezwalając na wynajem mieszkania na cele prowadzenie działalności gospodarczej trzeba pamiętać, że może się z tym wiązać obowiązek zapłaty wyższego podatku od nieruchomości. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w których działalność gospodarcza jest prowadzona w całym mieszkaniu lub jego wyraźnie wydzielonej części.

Nie dotyczy to sytuacji, w których w mieszkaniu jest zarejestrowana działalność gospodarcza, ale jej wykonywanie nie wymaga wydzielenia odrębnej przestrzeni. Nie musisz się zatem martwić o wysokość podatku, jeśli najemca chce zarejestrować działalność gospodarczą w wynajmowanym mieszkaniu, ale będzie pracował zdalnie, nie wydzielając odrębnej części na potrzeby działalności.


Pomocne materiały:

Rate this post
spot_img
spot_img

Polecamy: