Działki budowlane Inwestowanie w grunty - dlaczego warto?

Inwestowanie w grunty – dlaczego warto?

Powiązane artykuły:

Nieruchomości uważane są za jeden z najlepszych sposobów lokowania kapitału, a inwestowanie w grunty od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest sporo, dlatego postaramy się wyjaśnić, dlaczego warto inwestować w nieruchomości gruntowe.

Nieruchomości gruntowe – zasoby ograniczone

Nieruchomości gruntowe należą do zasobów, których liczba jest ograniczona. O ile liczbę mieszkań czy lokali usługowych można zwiększyć budując wyższe budynki, o tyle zasoby gruntowe nie mogą zostać zwiększone. Ograniczone zasoby ziemi sprawiają, że wartość gruntów stale rośnie, nie licząc drobnych wahań wynikających z okresowych zawirowań rynkowych. Jeśli jednak spojrzymy na wartość gruntów w dłuższej perspektywie czasowej, to tendencja będzie wyraźnie wzrostowa. Nic zatem dziwnego, że kupowanie gruntów jest uznawane za jeden z najbezpieczniejszych sposobów lokowania kapitału.

Nieruchomość gruntowa – szerokie możliwości inwestycyjne

Do najważniejszych zalet, jakie ma inwestycja w ziemię, z pewnością należą szerokie możliwości inwestycyjne. Zakup działki można potraktować jako inwestycję niewymagającą żadnego nadzoru i wysokich kosztów utrzymania. Można bowiem kupić ziemię i przez kilka czy kilkanaście lat nie zajmować się nią w żaden sposób, opłacając jedynie podatek od nieruchomości, a dopiero po latach zdecydować się na jej sprzedaż. Można również potraktować zakup ziemi jako okazję do zarobku w krótszej perspektywie czasowej poprzez podniesienie jej wartości.

Sposobów na podniesienie wartości gruntu jest co najmniej kilka. Może to być przekształcenie działki rolnej w działkę budowlaną, podział dużej działki na mniejsze działki budowlane pod budownictwo jednorodzinne czy odwrotnie – scalenie kilku – kilkunastu działek w jeden większy teren, którym zainteresuje się deweloper lub inwestor szukający terenów pod budownictwo przemysłowe lub handlowo-usługowe. Dobrą metodą na podniesienie wartości gruntu może być również doprowadzenie mediów, gdyż działka uzbrojona jest zawsze droższa niż działka budowlana bez uzbrojenia. Wartość działki podnoszą również otrzymane dla niej warunki zabudowy, które otwierają drogę do uzyskania pozwolenia na budowę na terenach, na których nie ma obowiązującego planu miejscowego.

Działka może być również źródłem dodatkowych dochodów, gdyż może być oddana w dzierżawę. Dzierżawione mogą być zarówno grunty rolne, którymi mogą być zainteresowani właściciele sąsiednich gospodarstw, jak i grunty położone w atrakcyjnych lokalizacjach ze względu na natężenie ruchu.

Zakup gruntu pod inwestycję – co się najbardziej opłaca?

Patrząc na różne możliwości, jakie wynikają z zakup ziemi pod inwestycję, wiele osób zadaje sobie pytanie, jakie grunty dają największe stopy zwrotu. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż ceny działek różnią się w zależności od ich lokalizacji, a każda z nich może okazać się dobrą inwestycją.

Rozważając inwestycję w nieruchomości gruntowe trzeba dobrze przemyśleć cel inwestycji i czas, jaki chcemy na nią poświęcić. Jeśli zakup ziemi ma służyć ulokowaniu nadwyżek kapitału i jest traktowany jako bezpieczna lokata, to z pewnością warto celować w działki budowlane, położone w miastach lub na terenach podmiejskich, które bardzo szybko się rozwijają. Można też rozważyć zakup gruntu rolnego, który po kilku czy kilkudziesięciu latach może zostać przekształcony na teren budowlany. Taka inwestycja w ziemię nie wymaga od nas żadnego zaangażowania, a wzrost wartości jest niemal pewny.

W przypadku inwestycji w grunty, która ma przynieść zyski w krótszej perspektywie czasowej, warto rozważyć zakup dużej działki budowlanej, a następnie jej podział na mniejsze, zapewnienie uzbrojenia i dostępu do drogi publicznej. Wymaga to większego kapitału na początek, ale załatwienie wszystkich niezbędnych pozwoleń i wykonanie przyłączy nie powinno zająć więcej niż kilka miesięcy. Po tym czasie działki są gotowe do sprzedaży i można odzyskać zainwestowany kapitał z niemałym zyskiem. Wielkość zysku zależy przede wszystkim od atrakcyjności okolicy, dlatego warto inwestować w grunty na terenach cieszących się dużym zainteresowaniem.

Dużym zainteresowaniem inwestorów cieszą się również grunty rolne, których wartość rośnie dzięki przekształceniu ich na tereny budowlane. Ich przekształcenie wymaga znajomości odpowiednich przepisów i doświadczenia, które pozwoli określić, które grunty rolne mają największe szanse na przekształcenie w nieodległym horyzoncie czasowym. Zaletą inwestycji w ziemię rolną jest niewątpliwie niska cena gruntu, ale dla niektórych wadą może być dłuższy czas oczekiwania na formalności związane z przekształceniem gruntu, a co za tym idzie na efekty w postaci zysku.

Czy każda inwestycja w ziemię przyniesie zyski?

Powiedzieliśmy już, że działki są zasobem ograniczonym co powoduje, że ceny ziemi stale rosną. Można zatem przypuszczać, że każda inwestycja w ziemię przyniesie zyski, ale nie jest to niestety zgodne z prawdą. W niektórych sytuacjach inwestycja w ziemię może okazać się nietrafiona, dlatego kupując działkę należy zachować taką samą ostrożność jak w przypadku zakupu nieruchomości innego rodzaju.

Przyczyną niepowodzenia inwestycji w ziemię może być nieznajomość rynku nieruchomości oraz okolicy, w której kupowana jest działka. Dla osoby, która zna ceny w dużych miastach, cena działki położonej na terenach podmiejskich czy wiejskich może wydawać się niska i zwiedziona pięknym widokiem z działki zdecyduje się na jej zakup bez wcześniejszej analizy cen działek w okolicy. Dopiero po fakcie, gdy emocje opadną sprawdzi ceny zakupu ziemi w okolicy i ze zdziwieniem stwierdzi, że cena działki wcale nie była tak atrakcyjna, jak jej się to wydawało.

Powodzenie inwestycji w grunty może być również zależne od sprawdzenia wszystkich dokumentów dotyczących działki. Istotne znaczenie mają zapisy w księdze wieczystej dotyczącej przede wszystkim powierzchni działki oraz ewentualnych służebności, które mogą ograniczać sposób jej zagospodarowania. Warto również dowiedzieć się o historię powodziową okolicy, szczególnie jeśli działka jest położona w niedalekiej odległości od rzeki. To podstawowe dane, ale niejeden niedoświadczony inwestor pomija te kwestie i dopiero po fakcie dziwi się, że kupiona działka ma szereg wad, które obniżają jej wartość rynkową, a których on nie zauważył przy zakupie.

Nie znaczy to jednak, że nie warto inwestować w grunty, gdyż przy odpowiedniej uważności przy zakupie jest to naprawdę bardzo dobra inwestycja, która może przynieść duże zyski.


Pomocne materiały:

Polecamy: